„Lyg paukščiai pakilot iš didelio žalio medžio – Vaikystės.

Ir skrendat lyg paukščiai, sugerdami saulės spindulius,

Sugerdami laimę ir gėrį, kurį atidavė jums kiti.

Tad skleiskite sparnus,

Plačiai skleiskite!“

Birželio 7 dieną gausus būrys Širvintų pradinės mokyklos mažųjų abiturientų susirinko į šventę „Lik sveika, pradine mokykla“, kuri vyko Širvintų kultūros centre. Prieš ketverius metus jie peržengė pirmos klasės slenkstį ir ėjo pažinimo keliu, kupinu įvairiausių netikėtumų, mažų ir didelių atradimų. Skambant muzikai, žavūs, gražūs, išdidūs scenoje pasirodė visi ketvirtų klasių mokiniai. Renginį vedė 4b klasės mokiniai Aleksandras Bissekerskij ir Smiltė Pimpytė bei mokytoja metodininkė Lena Vaitkūnienė.

Ketvirtokų šventę savo atvykimu pagerbė Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, mero padėjėja Janina Greiciūnaitė, švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Regina Jagminienė, Širvintų rajono švietimo centro metodininkė, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas Joalita Mackonienė, laikinai Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktoriaus pareigas einanti Vaiva Daugėlienė, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė Audronė Buzienė, „Atžalyno“ progimnazijos direktorė Daiva Klimienė ir direktoriaus pavaduotoja Rita Suchockienė su būsimų penktokų auklėtojomis, Širvintų rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Ginta Čepienė. Širvintų pradinės mokyklos XII-osios laidos mažųjų abiturientų pasveikinti taip pat atėjo policijos bičiulis ir pagalbininkas šuniukas Amsis.

Mokyklos direktorė Irena Sližauskienė pasveikino visus susirinkusius į šventę ir paskelbė, kad visi ketvirtokai sėkmingai įveikė pirmąjį laiptelį mokslo kelyje. Direktorė dar kartą pasidžiaugė ketvirtokų mokslo, popamokinės veiklos, sporto laimėjimais, palinkėjo nepritrūkti atkaklumo mokantis „Atžalyno“ progimnazijoje. Sėkmės mažiesiems abiturientams linkėjo ir renginio svečiai. Mokyklos direktorė kartu su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danute Zinkevičiene įteikė ketvirtokams pradinio išsilavinimo pažymėjimus. Savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė įteikė rajono savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės pasirašytas dovanas – S. Paltanavičiaus knygas „Aš – lietuvis“, nes XII-osios laidos mokiniai yra Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio laidos mažieji abiturientai. Trečių klasių mokiniai dovanojo simbolines dovanas – molinius medalius. Padėkos raštais, kukliomis dovanėlėmis apdovanotos ketvirtokų mokytojos.

Skambiomis dainomis ir padėkos žodžiais ketvirtokai atsisveikino su pradine mokykla. Visų tėvelių vardu sveikinimo ir padėkos žodžius mokyklos administracijai, pirmosioms mokytojoms ir visai mokyklos bendruomenei tarė mokinių tėveliai Lilija Serekpajevienė ir Rimas Kvaselis.

Tęsdami tradiciją, tėveliai mokyklai padovanojo dekoratyvinį augalą, kurį ketvirtokai pasodino per mokslo metų užbaigimo šventę. Savo jaunesniesiems draugams, trečių klasių mokiniams, ketvirtokai iškilmingai perdavė simbolinį Žinių pasaulio raktą.

Dėkojame visiems, padėjusiems surengti šią gražią šventę, ir visiems, kurie nepagailėjo savo brangaus laiko ir pasidžiaugė mažųjų abiturientų dainomis, gražiu šokiu, nuoširdžiomis eilėmis. Nuoširdus ačiū gėlių salono „ŽA“ vadovei Žanetai Aleksandravičienei už renginio dekoraciją fotografijoms.

Šventei mokinius parengė ir šventės scenos dekoracijas sukūrė ketvirtų klasių vadovės, mokytojos Raminta Maslinskienė ir Rasa Gudeikienė.

Ketvirtų klasių vadovės N. Miliauskaitė, S. Paliukėnienė, D. Vinslauskienė, D. Skirmantienė

Pasibaigus mokslo metams, veikla mokykloje nesibaigė. Birželio 4–8 dienomis 35 mokiniai (dvi mokinių grupės: pirmų klasių ir 1–4 klasių) susirinko į vasaros stovyklą „Draugystės taku“, kuri finansuojama iš Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Stovykloje buvo vykdomos veiklos, skirtos smurto ir patyčių prevencijai, draugiškumo, bendravimo, socialinių-emocinių kompetencijų ugdymui.

Gegužės 31 dieną – paskutinę mokslo metų dieną – Širvintų pradinės mokyklos bendruomenė susirinko mokyklos kieme dar kartą pasidžiaugti puikiai atliktais darbais. Pasitikti vasarą visus susirinkusius kvietė 2c klasės mokinys Paulius Paliukėnas ir 3b klasės mokinė Urtė Želvytė. Mokyklos direktorė Irena Sližauskienė tarė sveikinimo žodį, padėkojo už darbą, už pastangas. Padėkomis ir atminimo dovanėlėmis buvo apdovanoti mokiniai, kurių mokymosi pasiekimai 2017–2018 m. m. įvertinti aukštesniuoju lygiu.

Gegužės 23 dieną mokykloje vyko integruoto ugdymo diena „Mažoji mokyklos spartakiada“. Lietuvos mokyklų žaidynių trikovės varžybų dalyviai – vyriausieji mokyklos sportininkai – garbingai įnešė ir iškėlė olimpinę vėliavą. Visus susirinkusius pasveikino ir iškilmingai spartakiados pradžią paskelbė mokyklos direktorė Irena Sližauskienė.

Gegužės 5 dieną Lietuvos edukologijos universitete vyko nacionalinis mokinių raštingumo konkursas „Mažasis diktantas“ šalies mokyklų 4-ų klasių mokiniams. Konkursą rengia VšĮ „Mokykla vaikams“ ir LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas bendradarbiaujant su Valstybine lietuvių kalbos komisija bei nevyriausybine progimnazija „Magis“. Svarbiausias šio konkurso tikslas – ugdyti mokinių raštingumo įgūdžius ir teigiamas taisyklingos lietuvių kalbos vartosenos nuostatas. Lietuvių kalbos raštingumo konkursas rengiamas kasmet Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, švenčiamai gegužės 7 dieną, paminėti.

Balandžio 28 dieną Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete vyko Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada šalies mokyklų 3-ių ir 4-ų klasių mokiniams. Konkursą trečius metus rengia „GABIŲ VAIKŲ AKADEMIJA“ ir dr. Romualdas Kašuba bendradarbiaujant su VU Matematikos ir informatikos fakultetu. Svarbiausi šio konkurso tikslai: skatinti vaikus ankstyvame amžiuje domėtis matematika ir jos pasireiškimu aplinkoje; ugdyti pradinio mokyklinio amžiaus vaikų mokslinį kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą, atkaklumą.

Balandžio 26 d. Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje Širvintų dekanato tikybos mokytojai organizavo popietę, skirtą Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos metams. Popietėje dalyvavo ir mūsų, Širvintų pradinės mokyklos, mokiniai: Giedrė Katinaitė (4b), Ignas Blusevičius (4c), Andrėja Jarmalavičiūtė (4d) ir Augustė Jarmalavičiūtė (4d) kartu su tikybos mokytoja Jurgita. Mokiniai susipažino su paveikslo istorija, atliko komandines užduotis, kubų klasėje pastatė arką, vaišinosi arbata. Visi dalyviai buvo apdovanoti Kaišiadorių vyskupijos dovanomis ir Švietimo centro padėkomis.

Mokyklos informacija

Balandžio 19–20 d. Trakuose vyko vienas masiškiausių 2017–2018 m. m. mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ finalas. Šiuo renginiu siekiama ugdyti vaikų gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą bei skleisti sveikos gyvensenos principus mokyklų bendruomenėms.

Balandžio 20 dieną Molėtų pradinėje mokykloje vyko respublikinė pradinių klasių mokinių gamtamokslinė konferencija „Domiuosi, tiriu, atrandu 2018“. Į ją susirinko pradinukai iš Anykščių, Molėtų, Širvintų ir Ukmergės rajonų mokyklų. Gamta ir jos reiškiniais besidomintys mokiniai pristatė atliktus tyrimus, apibendrino vykdytus stebėjimus. Buvo perskaityti 23 pranešimai, pademonstruoti bandymai.

Balandžio 12 dieną VšĮ „VIMS – International Meridian School“ mokykloje vyko tarptautinio matematikos konkurso „PANGEA 2018“ nugalėtojų apdovanojimo ceremonija. Į šį renginį buvo kviečiami atvykti I–III vietų laimėtojai. 3–10 klasių mokiniai iš visos Lietuvos rungėsi aštuoniose amžiaus grupėse. Vyko du konkurso etapai: dalyvių mokyklose ir devyniuose konkurso vykdymo centruose Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose, Ukmergėje, Utenoje, Vilniuje. Mūsų mokyklos mokiniai, patekę į antrą etapą, uždavinius sprendė Ukmergėje, Antano Smetonos gimnazijoje.